Det trygga valet med 100 % tydlighet

Behöver jag verkligen fiber nu?

Det korta svaret är ja…

…En viktig anledning till det är att man inte längre satsar på det gamla kopparnätet eftersom det har blivit förbipasserat av en snabbare och långt mer avancerad rival.

Kapacitet

Eftersom det gamla nätet med kopparkabel har begränsad kapacitet och är känsligt för störningar håller det inte måttet för våra nya krav.

För dem som studerar och jobbar hemifrån innebär nätet med kopparkablar ytterligare en begränsning- du har en hastighet när du hämtar data och en mycket lägre när du ska skicka iväg data.

Framtidsäkrad

När fiberoptiken numera finns, som klarar mycket mer än vad kopparnätet gör, ser nätägarna ingen anledning att investera i kopparnätet. Inom en relativt snar framtid kommer man enbart att satsa på fiber. Det här året räknar man med att antalet anslutna hushåll till fiber överstiger antalet anslutna hushåll till kopparnätet.

Ekonomisk

Känner man inget behov av ett snabbare bredband är en fiberinstallation fortfarande värdehöjande för fastigheten vid en försäljning eftersom det är framtidens infrastruktur.

Några av fördelarna med fiber:

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

Bredband via fiber med den senaste tekniken

Det här är fiberteknik

Lämplig rubrik

Fiber är framtidens teknik för snabb och driftsäker anslutning till internet. I stora delar av världen och Sverige har man redan gått över till fiber.

Nu är det Vellinge kommuns tur att få bredband med nästintill obegränsad kapacitet. Hittills har det svenska bredbandsnätet till stor del bestått av kopparkablar som har gett oss bredband via elektriska impulser, en teknik som fram till idag har fungerat relativt bra.

Lämplig rubrik

Under de senaste åren har de datamängder som vi skickar och tar emot ökat konstant genom den nya teknik som vi har börjat använda med möjligheter att streama film och musik från tjänster som till exempel Youtube, Netflix och TV-kanaler med play funktioner.

Den här typen av tjänster fortsätter att utvecklas samtidigt som kvaliteten på dem ökar med kommande tekniker för högupplöst tv, så kallad 4K/UHD-TV. Den nya tekniken kräver därför långt mer av bredbandsnätet än vad den har gjort innan, vilket gör att de gamla kopparkablarna blivit för ”trånga” för att klara av att skicka runt all information.

Lämplig rubrik

Genom bredband via fiber får man tillgång till en helt annan teknik. Istället för ett elektriskt system används ett optiskt system där överföring av information sker av koncentrerat ljus som leds genom optiska fibrer. En laser skickar ut det koncentrerade ljuset och en fotodiod tar emot ljuset i andra änden.

Genom fibrerna kan information skickas iväg lika snabbt som den tas emot. Med fiberoptik fungerar dagens informationsteknik utan begränsningar och framtidens informationsteknik kan utvecklas.