En lokalt förankrad digital infrastruktur som bygger på öppna lösningar.

Internet of Things

Här kommer den inom kort att finnas information om Vellinge Stadsnäts digitala infrastruktur som täcker området IoT

Bredband via fiber med den senaste tekniken

I framkant

Stor valfrihet av utbud och priset på tjänster

valmöjligheter och
konkurrens som gynnar dig

När man ansluter sig till Vellinge Stadsnät får man tillgång till ett öppet stadsnät. Det innebär att alla Sveriges tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera sina tjänster på lika villkor. Det öppna stadsnätet består av ett stort utbud av välkända leverantörer inom bredband, TV och telefoni.
Därför binder man inte upp sig till endast en leverantör utan man kan fritt välja, prova på och hoppa mellan tjänsteleverantörerna som tillhandahålls genom stadsnätet. Detta gör att det enskilda hushållet eller företaget har en stor valfrihet när det gäller utbud och priser på tjänster.

Bredband via fiber med den senaste tekniken

SÄKERT - NU OCH I FRAMTIDEN

Det öppna stadsnätet drivs och övervakas av vår kommunikationsoperatör iTUX, som är bland de ledande i Sverige och tillhandahåller ett öppet stadsnät i flera kommuner, bland annat Malmö, Stockholm och Göteborg.

Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av skickas larm via iTUX till en överenskommen jour som går ut och åtgärdar felet. iTUX hanterar även den aktiva utrustningen i nätverket, vilket inkluderar switchar och routrar. Kommunikationsoperatören har avtal med de tjänsteleverantörer som erbjuder sina tjänster i Vellinge stadsnät.

Läs mer om iTUX på deras hemsida, www.itux.se . Vilka tjänsteleverantörer som finns i Vellinge Stadsnäts sortiment hittar du på vellingeportalen.itux.se

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT