En lokalt förankrad digital infrastruktur som bygger på öppna lösningar.

Internet of Things

Här kommer den inom kort att finnas information om Vellinge Stadsnäts digitala infrastruktur som täcker området IoT

Bredband via fiber med den senaste tekniken

I framkant

Stor valfrihet av utbud och priset på tjänster

valmöjligheter och
konkurrens som gynnar dig

När man ansluter sig till Vellinge Stadsnät får man tillgång till ett öppet stadsnät. Det innebär att alla Sveriges tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera sina tjänster på lika villkor. Det öppna stadsnätet består av ett stort utbud av välkända leverantörer inom bredband, TV och telefoni.
Därför binder man inte upp sig till endast en leverantör utan man kan fritt välja, prova på och hoppa mellan tjänsteleverantörerna som tillhandahålls genom stadsnätet. Detta gör att det enskilda hushållet eller företaget har en stor valfrihet när det gäller utbud och priser på tjänster.

Bredband via fiber med den senaste tekniken

SÄKERT - NU OCH I FRAMTIDEN

The open city network is operated and monitored by our communications operator iTUX, which is among the leaders in Sweden and provides an open city network in several municipalities, including Malmö, Stockholm and Gothenburg.

Should the accident occur and a fiber cable is dug off, an alarm is sent via iTUX to an agreed emergency service that goes out and rectifies the fault. iTUX also handles the active equipment in the network, which includes switches and routers. The communication operator has agreements with the service providers who offer their services in Vellinge city network.

Read more about iTUX on their website, wwww.itux.se . You can find which service providers are in Vellinge Stadsnät’s range at www.vellingeportalen.se.

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT