Funderingar? Vi hjälper dig!

Frågor & Svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker. Har du andra frågor eller vill ha mer information om något är du välkommen att kontakta oss.

Under våren har vi ett stort antal anslutningar som skall slutföras vilka är hänförliga till en kampanj som gjordes tillsammans med Telia. Installationerna som hänförs till ovanstående kampanj är planerade i en projektplan där tider för besiktningar, grävning, installation och återställning är grovt planerade.

Installationerna upptar Vellinge stadsnäts resurser i så stor utsträckning att beställningar av fiberförläggning inte kommer att kunna installeras förrän till hösten.

Återställning efter fibergrävning. 
Vi får ofta frågan om installationsprocessen, inte minst återställningen. Mer information om installation finns under annan flik i frågor & svar.
Numer gräver vi inga större områden utan det rör sig om individuella efteranslutningar eller exploateringsprojekt. Vid exploatering så styrs återställningen i stor grad av byggherrens schema och övrig återställning. Gällande efteranslutningar så görs asfaltering generellt mellan 2-6 veckor efter färdigställd fiberinstallation, undantaget vintermånaderna. På vintern stänger alla utom ett asfaltsverk (normalt december till april) och därför sker ingen asfaltering, annat än i nödfall, förrän 1 april. Detta för att asfaltering som utförs när det är för kallt inte blir lika hållbar.

Under tiden vägar står öppna i väntan på asfaltering så är det vårt ansvar att hålla rent och fylla på håligheter. En del spritt grus får man leva med, men större håligheter får ni gärna anmäla via 040-425860 eller info@vesab.se.

Vi får ofta frågan om hur en invändig installation ser ut. Jämte den sitter fyra uttag som är dragna till uttag i fyra olika rum i huset (kan användas till TV eller som datauttag), uttagen är en extrabeställning om man så önskar. Många sätter förstås upp en trådlös router (WiFi-router), och kör allting trådlöst i hemmet. När man inför tomtgrävningen bestämmer plats för mediaomvandlaren bör man tänka på att den inte får placeras i våtutrymme samt att den bör vara nära ett eluttag (230 volt). Uttagen på undersidan av mediaomvandlaren kan användas till internet, tv och telefoni och i framtida tjänster såsom sjukvård. Man kan i det öppna stadsnätet använda vilket uttag man vill till respektive tjänst, boxen känner själv av vad som kopplas in. Obs! på Bredband2s plattform är utgångarna dedikerade, se mer på www.bredband2.com/hollviken/senaste-nytt/ De två översta ljusen skall lysa gröna, det tredje skall lysa eller blinka orange när man aktiveras mot nätet. Lyser inte alla tre enligt beskrivning så felanmäl till oss!

Vellinge Stadsnät är klara med utbyggnaden och tillkommande kunder räknas därmed som efteranslutningar. Vid nybyggnation i exploateringsområden ber vi byggherren kontakta oss snarast.

Kontakta oss på info@vesab.se för ett standardavtal eller en offert på er fastighet.
Finansiering/delbetalning erbjuds via Ecster, kontakta oss för mer info. Klicka här: Finansieringserbjudande Vellinge Stadsnät 2022
Utbud av tjänster och priser finns på www.vellingeportalen.se

I anslutningsavgiften ingår invändig installation av mediaomvandlaren 1-2 meter in. Övriga invändiga installationer ligger på var fastighetsägare om och vad man önskar och hur man löser det. Vår entreprenör erbjuder hjälp med invändig installation av data-, tv- och telefoniuttag. Vanlig datakabel finns att köpa i detaljhandeln och kan installeras av den händige, många väljer att endast installera en trådlös router (WiFi). Om man önskar hjälp kan man vända sig till vår entreprenör eller annan el- och datafirma. Man kan även få mediaomvandlaren monterad längre in som tilläggstjänst, men det måste utföras av vår entreprenör. När man bokar tid med för invändiga installationen (mediaomvandlaren) ska man samtidigt beställa eventuella tilläggstjänster så att de kan beräkna tid och materialåtgång. För tjänster och priser se: Installationer

I Höllviken, Skanör och Falsterbo har vi två plattformar, dels den öppna plattformen, dels Bredband2s plattform. Efter de 24 månadernas bindningstid har löpt ut kan man byta plattform om man så önskar. Om man vill byta plattform så kontaktar man Vellinge Stadsnät för information om man hur går tillväga, och bestämma datum. Enklast är att säga upp befintligt abonnemang till ett månadsskifte. 040-42 58 60 eller info@vesab.se

Ja, i Vellingeportalen finns Telia som alternativ.

Ibland får man besked av tjänsteleverantörernas kundtjänst - "det kan vi inte leverera i Vellinge stadsnät".
Begränsningen är inte ifrån Vellinge stadsnäts sida, varken tekniskt eller kommersiellt. Vårt nät är byggt för att kunna leverera 1000 Mbit/s hem till er och TV till flera samtidiga tv-apparater. Ibland är tjänsteleverantörernas kundtjänst inte medvetna om att detta är ett så kallat Gignät (1000Mbit/s) och tror att de inte kan leverera sina tv-tjänster fullt ut eller någon annan begränsning.
Vad gäller hastigheten på internettjänster så är upp till 1000Mbit/s möjligt. När kundtjänst hos leverantörerna säger "det kan vi inte leverera i Vellinge stadsnät" så menar de egentligen "det kan vi på kundtjänst inte sälja". Det är upp till var och en av tjänsteleverantörerna vilket utbud de erbjuder i varje nät, har deras produktchefer valt att inte erbjuda en viss hastighet så är det helt oberoende av Vellinge stadsnät.

I installationsavgiften ingår grävning från gatan, över tomt samt installation i huset, ca. 1-2 meter från yttervägg inklusive medieomvandlaren (CPE) samt återställning av tomt. Fastighetsägaren måste själv ombesörja sådd av gräsfrö. Önskar man sedan data- eller TV-uttag i huset offereras det separat. Väljer man att lägga rör själv över tomt, enligt våra instruktioner, så utgår en rabatt.

Vellinge stadsnäts kommunikationsoperatör iTUX övervakar och tar hand om driften av fibernätet dygnet runt, alla dagar om året.
Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av går det larm till avtalad service-/jourverksamhet som åker ut och åtgärdar felet. Vid problem skall kunder felanmäla till sin tjänsteleverantör som kollar sin utrustning först, och sedan eskalerar problemet till iTUX/jour vid behov.

Vi samlar ihop avtal så vi får ett antal efteranslutningar att utföra samtidigt i varje ort/kommundel. Detta gör det enklare logistiskt och det är mer miljövänligt än att köra ut grävskopan och göra en anslutning åt gången.

Normalt installerar vi fastigheten 12 veckor efter bekräftat avtal. (OBS Gäller inte kampanjer där det finns projektplan som statuerar installationstid)

40 dagar efter avslutad installation.

Inget ROT-avdrag kommer att tillämpas på avtal inkomna efter 2016-01-01. Endast det arbete som utförts på tomten är avdragsgillt, inte det som göra inomhus eller på gatan. Eftersom Skatteverket 2016 har sänkt avdraget från 50% till 30% så blev administrationen dyrare än själva avdraget (500-800kr i snitt). Därför tillämpas inte längre ROT-avdrag.

Då större delen av kommunen är bebyggd räknas alla tillkommande som efteranslutningar. I de flesta områden har vi ett färdigt avtal med fast pris, men undantag kan förekomma. I sådana fall kommer en specifik offert på er fastighet. Kontakta oss för avtal och finansieringsförslag.
Vid nybyggnation i exploateringsområden ber vi byggherren kontakta oss för offert.

Ja, vi återställer allt. Du får så i gräsfrön, allt annat ombesörjer vi. Det ligger naturligtvis i allas intresse att göra så liten åverkan som möjligt på tomten. Återställning av gator sker först ett par veckor efter att man grävt, detta för att man skall hinna blåsa i fiber i rören och se att de är funktionella. Detta för att slippa riva upp nylagd asfalt om det skulle vissa sig vara något problem med nedlagda rören.

Ja. Varje tjänsteleverantör har olika lösningar (finns även trådlösa lösningar), vi hänvisar till deras respektive hemsidor.

Nej, TV har en egen utgång ur medieomvandlaren med en garanterad bandbredd som inte påverkar internets bandbredd.

Möjligheten finns att få ett GSM-baserat trygghetslarm. Kontakta er handläggare på kommunen för mer detaljer.

De flesta larmföretagen har en fiber- och GSM-baserad lösning, kontakta din larmleverantör för mer information. Finns även någon som erbjuder larm med utökad funktionalitet (smart hem) via fiberanslutning.

Ett företag som erbjuder tjänster inom bredband, TV och telefoni i fibernätet. Kan även gälla tjänster in säkerhet och service. Exempel är Com Hem, Telenor, A3, Bredband 2, Bahnhof, Boxer med flera.

Vellinge Stadsnät AB har slutit avtal med kommunikationsoperatören (KO) iTUX. iTUX sköter den aktiva utrustningen i nätet som består av till exempel switchar och routrar.
KO har i sin tur avtal med tjänsteleverantörer (TL) som erbjuder sina tjänster i nätet. Läs mer om iTUX på deras hemsida, www.itux.se.

Vellinge kommuns bredbandsbolag Vellinge Stadsnät AB har inget avtal om att kopplas ihop med de privata initiativ som finns för fiberanslutning av villor i Vellinge.
Detta gäller bland annat Ljunghusen, men även andra mindre områden som idag har fibernät genom andra aktörer.

Vellinge kommuns bredbandsbolag Vellinge Stadsnät AB har sedan 9 maj 2014 ett samarbete med Bredband2 i Höllviken, Skanör och Falsterbo.
Det innebär att alla som bor i dessa tre orter kan välja antingen Bredband2 direkt och exklusivt i 24 månader, eller Öppet stadsnät via iTUX och deras utbud av många tjänsteleverantörer. iTUX öppna nät innebär att hushållen från första dagen kan välja bredbandstjänster, tv-utbud och telefoni från tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. Det innebär bl.a. kortare bindningstider och i allmänhet lägre priser för tjänster i ett öppet nät, i förhållande till andra abonnemangslösningar.

Vellinge stadsnät AB har ett avtal med entreprenören om att åtgärd normalt påbörjas inom 1-3 dagar. Vissa kunder har slutit ett avtal om prioriterad inställelse och då påbörjas åtgärden inom 3 h. Den senare inställelsetiden (Prioriterat) gäller även stamnätet och kommunikationsnoderna.