Driftinformation

Under hösten kommer Vellinge Stadsnät att uppgradera våra nodutrymmen med reservkraft i form av batteridrift och extern kraftförsörjning, nya kylanläggningar, byte av kablage, implementera övervakning och allmänt förstärka säkerheten.

Detta arbete kan komma att påverka tillgängligheten under perioder men Vellinge Stadsnät avser att informera om eventuella avbrott i god tid innan åtgärderna genomförs.

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

  • Enskilda hushåll ska själva kunna välja av det tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll i samma fastighet eller bostadsföretag väljer.
  • Nätet ska klara leverera multimediatjänster av bra kvalité och med standardiserad teknik.
  • Villkoren ska vara lika för alla tjänsteleverantörer inom samma tjänstegrupp (internet, IT-tele, IPTV m.fl.)
  • Tjänsteleverantörerna ska konkurrera på icke diskriminerande och rättvisa villkor.

KRAV FÖR ÖPPET STADSNÄT

  • Enskilda hushåll ska själva kunna välja av det tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll i samma fastighet eller bostadsföretag väljer.
  • Nätet ska klara leverera multimediatjänster av bra kvalité och med standardiserad teknik.
  • Villkoren ska vara lika för alla tjänsteleverantörer inom samma tjänstegrupp (internet, IT-tele, IPTV m.fl.)
  • Tjänsteleverantörerna ska konkurrera på icke diskriminerande och rättvisa villkor.